покупка на яхта втора ръка

Покупка на яхта втора ръка е идеалният вариант за хора, които все още не са били собственици на плавателен съд. По-ниската начална инвестиция ще Ви позволи най-напред да откриете дали плаването и животът по вълните са за Вас. Естествено, също както и при колите, яхта на старо означава по-вероятни скорошни ремонти, дори при плавателни съдове в отлично състояние.

За да избегнете неприятните изненади е важно да зададете правилните въпроси на предходния собственик. Най-добре ще бъде ако отговорите са надлежно документирани и лесно доказуеми.

Ето ги и нашите Пет важни въпроса при покупка на яхта втора ръка:

Колко собственика е имала лодката досега – тоест конкретната яхта втора ръка ли е или седма?

Важно е да уточните дали настоящият собственик е първи. Той би трябвало да може да удостовери, ако е придобил яхтата чисто нова от производителя или регионален дилър. Ясната история на собствеността означава и по-ясна история на техническата изправност. При многократно препродаване е възможно част от сервизната информация да е загубена или просто недокументирана.

Оборудването стандартно ли е за модела и ако не – какви модификации са правени по него?

Ако собственикът е променял основното и допълнителното оборудване, важно е да представи документация за лицето или лицата доставили и инсталирали елементите от него. Тази информация е ценна от гледна точка на качеството на апаратурата и качеството на изпълнение на работата по него. Причината за преоборудването също е препоръчително да бъде изяснена.

Къде е пътувала лодката?

Стандартната диагностика ще Ви покаже, че двигателят е работил определен брой часове. Добре е обаче да проявите любопитство къде точно е плавала конкретната яхта. Това може да Ви даде информация за евентуални вреди, нанесени от стихиите. Различните дестинации се отличават и с различна соленост на водите, продължителност на слънчевото греене и др.

Кой е управлявал яхтата?

Независимо дали купувате яхта втора ръка от първия или от поредния собственик, важно е да уточните кой е управлявал яхтата. Някои собственици държат сами да бъдат капитани. Ако обаче на борда е имало екипаж, препоръчително е да се срещнете с капитана, за да получите повече информация лично от него.

Разполага ли собственикът с подробно досие на ремонтните дейности?

Ако яхтата е поддържана от дилър, оторизиран сервиз или професионална компания за поддръжка на яхти, би следвало собственикът да може да предостави следната информация:

  • Къде, кога и кой е правил годишно обслужване;
  • Какви ремонти са извършвани – причините за тях, кой ги е извършил и с какви части/материали;
  • Има ли подменено оборудване – ако да кога, поради каква причина и какъв е произходът на новото оборудване;
  • Къде, кога и кой е правил пребоядисването, с какви материали?

Всяка работа, свършена по лодката, е добре да бъде проучена. Това ще позволи по-голяма предвидимост на ремонтите в бъдеще. Освен това ще Ви осигури по-голяма сигурност и спокойствие на борда.

Пълната сервизна информация ще бъде необходима на Вашия морски механик. Запознавайки го с текущото състояние, ще му дадете възможност да направи оценка на стойността на яхтата, да планира поддръжката й и да даде препоръки за подобрения.

Вашата нова стара яхта

Ако мечтаете за първата си яхта, мечтата Ви може да се сбъдне с помощта на „Belissima Marine“. Освен с поддръжка на плавателни съдове, екипът ни съдейства и при избор и покупка на яхта. Повече информация ще откриете в страницата Вие търсите – Ние намираме.