Belissima Marine

Защо да изберете абонаментна поддръжка?

Целогодишна поддръжка

Договорът за абонаментна поддръжка на яхта се сключва за срок от 12 календарни месеца. Целта е да се осигури поддръжка не само преди началото и след приключване на сезона, а целогодишно. Заплащането е на месечна база или авансово. При предварително заплащане през декември, клиентите ползват допълнителна отстъпка от 10%.

Икономически изгодно

Абонаментна поддръжка на яхта спестява и средства! Регулярните проверки на двигателите, оборудването и допълнителните системи на Вашата яхта прави ремонтите по-предвидими, а понякога и предотвратими. Абонаментната поддръжка намалява и риска от извънредни ремонти и ситуации, застрашаващи Вашата безопасност.

Отстъпки

Отделните планове за абонаментна поддръжка на яхта Ви осигуряват преференциални цени за стоки и услуги. Всеки от тях включва и различни отстъпки при планирани и аварийни ремонти. Абонатите на План „Стандарт“ получават отстъпка от 5%, а тези на Планове „Премиум“ и „Лукс“ – по 10%.

Пълно досие

Елемент от предлаганата от Белиссима услуга по поддръжка на яхти е и съставянето на подробно досие. То включва цялостна информация за състоянието на яхтата и извършените ремонти. Бонусът е възможността за оптимална доходност при евентуална продажба.

Приоритетно обслужване

Абонаментът спестява време! Трите типа абонаментни планове за поддръжка на яхти на Belissima Marine Ви осигуряват приоритетно обслужване при планирани и аварийни ремонти, сезонна поддръжка, застраховане и застрахователни процедури.

Пълна безопасност

Отделните планове за абонаментна поддръжка на яхта покриват сезонното обслужване и диагностиката на различните системи. Редовният контрол върху изправността на Вашата яхта увеличава и степента на Вашата безопасност при плаване.

Belissima Marine

Планове за абонаментна поддръжка на яхта

План „Стандарт“

План „Премиум“

План „Лукс“

Абонаментен план за поддръжка на яхти „Стандарт“ включва следните услуги:
 • Ежемесечна цялостна проверка на двигатели и допълнително оборудване на яхта. Лодката се посещава от екип на Belissima Marine веднъж месечно в рамките на абонаментния период.
 • Посещение на място, чек контрол на системи и стартиране на двигателя, включително през зимния сезон – веднъж месечно.
 • 5% отстъпка при непредвидени аварийни ремонти на яхта.
Цена
Отстъпки
Стойност
Абонаментен план за поддръжка на яхта „Премиум“ включва следните услуги:
 • Цялостна проверка на двигатели и допълнително оборудване на яхта. Лодката се посещава от екип на Belissima Marine два пъти месечно в рамките на абонаментния период.
 • Чек контрол на системи и стартиране, включително през зимния сезон. Посещенията отново са с регулярност два пъти в месеца.
 • Абонаментен план „Премиум“ осигурява 10% отстъпка при непредвидени аварийни ремонти.
Цена
Отстъпки
Стойност
Абонаментен план за поддръжка на яхти „Лукс“ включва следните услуги:
 • Цялостна проверка на морски двигатели и допълнително оборудване на яхта, чек контрол на системи и стартиране, включително през зимния сезон три пъти месечно.
 • 10% отстъпка при непредвидени аварийни ремонти.
 • Безплатно организиране сух док – избор на най-подходящата локация, договаряне на цени, контрол на външни екипи (при необходимост), отвеждане до и от сух док при липса на капитан и/или невъзможност от страна на собственика да участва в процедурата.
 • Проверка на спасителна екипировка, проследяване на давност на всички нужни документи като застраховки на плавателен съд, спасителни плотове, пиротехника, тепаи (за Гърция), годишни технически прегледи и др.
 • Приоритетна реакция в рамките на 24 часа при аварийни ситуации.
Цена
Отстъпки
Стойност
Индивидуален абонаментен план се изработва в следните случаи:
 • При яхти и лодки над 50 фута се изготвя специализиран план за поддръжка на плавателен съд, пряко свързан с нужните услуги, както и с наличието или липсата на капитан.
 • За собственици с повече от един плавателен съд, най-вече при корпоративни клиенти се изготвя специална персонална оферта, в зависимост от броя, моделите и оборудването на яхтите.

Belissima Marine

Направете запитване